ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

  • Một số điện thoại chỉ đổi được một e – voucher
  • Vui lòng xuất trình e-voucher trước khi thanh toán
  • Chỉ áp dụng cho sản phẩm bia CARLSBERG Beer Pilsner 330ml/1 lon, barcode sản phẩm là 8934692020218
  • Không được trả lại tiền thừa hay quy đổi tiền mặt
  • Áp dụng cho các cửa hàng Circle K trên toàn quốc
  • E - voucher có giá trị sử dụng đến hết ngày 20/01/2023